Statut Javne ustanove Pula Film Festival
Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Pula Film Festival


Izvješća

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018. - .pdf
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018. - .csv

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019. - .pdf
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019. - .csv

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020. - .pdf
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020. - .csv


Financijski planovi

FINANCIJSKI PLAN USTANOVE ZA 2020. GODINU.docx

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA USTANOVE ZA 2019. GODINU.docx


Godišnji planovi

Godišnji plan rada za 2020. godinu


Izvori financiranja

Izvori financiranja tijekom 2019. godine


Izvješća revizora

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu preuzmite OVDJE.

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu preuzmite OVDJE.

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu preuzmite OVDJE.

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu preuzmite OVDJE.

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu preuzmite OVDJE.